Optocht regelement

Reglement Carnavalsoptochten gemeente Sint Anthonis

 1. Iedere deelnemer aan de carnavalsoptocht, georganiseerd door carnavalsvereniging, heeft kennisgenomen van dit reglement en dient op de hoogte te zijn van de bepalingen van dit reglement. Hij of zij zal zich houden aan deze regels.
 2. De optocht kent vier categorieën n.l. Wagens, Groepen, Paren & enkelingen en Kinderen, (deelname bij kinderen betreft kinderen t/m de basisschool)
 3. De hoogte van enige uitbeelding mag niet hoger zijn dan 5,5 mtr., de breedte mag maximaal 3 mtr en niet langer als 18 mtr. bedragen. Alle wagens dienen op een deugdelijke manier aan de voor-, achter- en zijkanten dicht te zijn zodat de wielen zijn afgeschermd.
 4. Bij wagens waarop personen verblijven tijdens de optocht dient een deugdelijke reling ter beveiliging te zijn aangebracht.
 5. Als de bestuurder van een voertuig een beperkt uitzicht heeft, zowel voor als achter, dient de veiligheid gewaarborgd te worden door minimaal twee personen van tenminste 18 jaar of ouder te laten meelopen. Zowel voor de veiligheid van de deelnemers als ook de
  veiligheid van de toeschouwers.
 6. Aanstootgevende en/of persoonlijk kwetsende onderwerpen zijn in de optocht niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan om andere materialen dan snoepgoed, confetti en serpentine te strooien c.q. te gebruiken om zodoende een uitbeelding in zijn vorm en
  uitvoering te ondersteunen. Materialen als zaagsel, houtkrullen, stro, mest en rookontwikkelingen zijn verboden mede i.v.m. de veiligheid en gezondheid van de toeschouwers.
 7. De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de deelnemers en deelnemende voertuigen. Dit betekent o.a. dat voor de motorrijtuigen een W.A. verzekering moet zijn afgesloten en dat de bestuurder(ster) van een tractor, een vracht- of personenauto in het
  bezit moet zijn van een geldig rijbewijs van de betreffende categorie.

TIP!!! De organisatie geeft hierbij dringend het advies om bij de verzekering te controleren cq te informeren of deze verzekering voldoende is om in de optocht en evt. daarbuiten te rijden.

 1. Brandveiligheid;
 • Op elke wagen dient ten minste 1 goedgekeurde brandblusser met inhoud
  aanwezig te zijn.
 • Het gebruik van open vuur tijdens de optocht is niet toegestaan.
 • Bij gebruik van vuur in een afgesloten ruimte dient tijdig, vooraf melding te
  worden gedaan bij de organisatie.
 • Bij gebruik van een generator ter opwekking van elektrische energie dient deze te
  zijn voorzien van een deugdelijke isolatiebewaking. Tevens diennen kabels correct
  te zijn aangesloten en zijn voorzien van een deugdelijke stekker.
 • Er mag brandbare vloeistof als voorraad worden meegevoerd (voor aggregaat).
  Deze dient geborgen te zijn in deugdelijke, speciale daartoe bestemde houders.
 • Bij gebruik van gasflessen dient elke fles goedgekeurd te zijn. Tevens dienen
  deugdelijke/goedgekeurde slangen, slangklemmen en reduceerinrichtingen te
  worden gebruikt.
 • Met name aan de buitenzijde van een object dient het gebruik van makkelijk
  brandbare materialen zoveel mogelijk te worden beperkt.
 • Op de wagens mag er geen barbecue aanwezig zijn, of aanverwante artikelen.
 1. Alcohol wordt ontraden voor en tijdens de optocht. Als opvallend en aanstootgevend alcoholgebruik wordt geconstateerd, dan neemt de organisatie hiervan notie in hun beoordelingen en dit kan tot diskwalificatie leiden van de optocht.
 2. Aangaande gebruik van mechanische muziek tijdens de optocht: we hanteren de fatsoensnormen in deze. Het is niet toegestaan om mechanische muziek ten gehore te brengen buiten de optocht om (heen- en terugweg). Indien de optochtcommissie van mening is dat deze normen worden overschreden kan diskwalificatie volgen.
 3. Het is verboden om officiële verkeersborden mee te voeren in de optocht.
 4. Volg tijdens de optocht altijd de aanwijzingen van de optochtbegeleiders en zorg ervoor dat er geen gaten tussen de wagens/groepen vallen. Rijd of loop ook niet te kort achter uw voorganger.
 5. Deelnemers zijn verplicht het uitgereikte deelnamenummer op een voor de jury duidelijk zichtbare plaats te bevestigen of te dragen.
 6. Het gebruik van verf e.d. tijdens de optocht (om iets uit te beelden) mag alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming de ‘optocht commissie’.
 7. Voor ongevallen voor-/na- en tijdens de optocht is de organiseren vereniging op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen.
 8. De plaatsen in de optocht worden door de optochtcommissie bepaald.
 9. Deelnemers kunnen op grond van dit reglement de deelname aan de optocht worden ontzegd, of uit de optocht worden genomen, of worden uitgesloten voor de eindklassering. De beoordeling hiervan berust bij zowel de jury als het bestuur van de organiserende vereniging.
 10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de organiserende vereniging.

De organisatie wenst iedereen heel veel plezier met een veilige en ordelijke optocht.