Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Die wet verplicht ook ons om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Op zich is dat niks nieuws, want dat hebben wij altijd al gedaan.

Wij zijn een vereniging die opgericht is om mensen te vermaken, speciaal in de carnavalstijd, met name met een carnavalsoptocht en met gezellige middagen en/of avonden. Die activiteiten zijn in de loop der jaren uitgebreid met o.a. ziekenbezoek, een carnavalskrant en ook een eigen website.

De nieuwe wet is een Europese wet die komt in plaats van de oude wetten die eerst per land golden. Dus in heel Europa gelden voortaan dezelfde regels voor de persoonsgegevens.

De vernieuwing gaat vooral over de digitale gegevens die we allemaal verspreiden via website of social media, maar ook de persoonsgegevens die wij delen met stukjes in de carnavalskrant.

Naast alles wat hierboven is beschreven, is onze website vooral gevuld met foto’s van de carnavalsactiviteiten (carnaval op school, prinsbal, optochten enz. enz.). Naast een stukje opbouw en geschiedenis zijn die foto’s de hoofdreden van het bestaan van onze website.

Het is natuurlijk ondoenlijk om iedereen toestemming te vragen voor het maken en publiceren van al deze foto’s, waarvan de meesten vallen onder de “vrije nieuwsgaring” waarvoor niet eens toestemming nodig is.

Wij verwerken geen persoonsgegevens behalve de namen, (mail-)adressen en telefoonnummers van onze leden en van de adverteerders in onze carnavalskrant.
Persoonsgegevens verkopen of anderszins exploiteren is voor ons niet aan de orde, we bewaren ze alleen om te kunnen communiceren met onze leden en met onze collega’s van de andere carnavalsverenigingen in onze regio.

Mocht u toch foto’s of andere persoonsgegevens op onze website zien waar u het niet mee eens bent, bent u natuurlijk altijd vrij daar bezwaar tegen te maken (bv. via de knop “contact”).

Vriendelijke groet,

Carnavals Vereniging
D’n Leppenbemmel